Мемлекет басшысы мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру, азаматтардың құқықтарын, еркіндіктері мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, дамыған және инклюзивті экономиканы қалыптастыру, халықты әлеуметтік қамту саласын жаңғырту, сондай-ақ өңірлердің әлеуетін нығайтуға бағытталған бірқатар бастамаларын ұсынды.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялап, еліміздің алдағы дамуына қатысты ой-тұжырымдарын айқындап көрсетті.

Ең бастысы,медицина саласын дамытуға 2.3 трлн теңге бөлінетінін айтты. Бұл дегеніміз, халықтың хәл жағдайына баса назар аударып, халықтың саулығына басымдық беру. Сонымен бірге, халыққа медициналық қызметтерді одан әрі қолжетімділікті қамтамасыз етуді тапсырды.
Үкіметтің медициналық әлеуметтік сақтандыру жүйесін іске асыруға баса назар салуы біз үшін қуантарлық жағдай.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании четко обозначил цели и задачи, которые касаются всех сфер деятельности. Особое внимание Президент уделил на повышение качества и доступность медицинских услуг. Мы поддерживаем инициативу Главы государства, так как одной из сфер современного государства являются  доступная, качественная и пациент-ориентированная медицина. Поэтому, в целях достижения поставленных задач Президента, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2»  будет прилагать все усилия для повышения качества и доступности медицинских услуг населению, в вопросах оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

Также в послании был отдельно подчеркнут вопрос внедрения ОСМС, который будет способствовать улучшению качества медицинских услуг.

Особое внимание Президент уделил вопросам реабилитации детского населения.

Главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2», города Нур-Султан

Руспекова Л.А.

 

 

Оставить отзыв